Wie zijn we

 

Het Arabisch Taalinstituut Baraem is voor elk kind die de Arabische taal goed wil beheersen. Deze instituut is een gevolg van de grote behoefte en vraag naar Arabische lessen op niveau. Opvoedondersteuning is ook een dienst die wij aanbieden.

 

Arabisch Taalinstituut Baraem is een privé instituut die in 2011 is opgericht. Wij richten ons op het doceren van de Arabische taal aan kinderen .

Baraem gebruikt actuele en kwalitatieve onderwijs methodes waarmee wij de kwaliteit van het onderwijs kunnen waarborgen. Tevens hanteren wij de regel van maximaal 13 leerlingen per klas zodat elk kind de aandacht krijgt die hij nodig heeft.

Inzetten op talent!

 

Het inzetten op talent of adaptief onderwijs is de visie de wij hanteren. Dit met als reden dat elk kind uniek is en ieder kind zich anders ontwikkelt. De docenten kunnen mede door de kleine klassen de kinderen stimuleren om hun talenten laten ontwikkelen en die vervolgens in te zetten bij het leren.

Arabisch Taalinstituut Baraem gebruikt lesmateriaal welke speciaal ontwikkeld is voor anderstalige kinderen. Deze lesmateriaal is gemaakt voor kinderen en jongeren die in het westen leven en graag de arabische taal willen leren. Het lesmateriaal is op een leuke en educatieve wijze opgezet 

Sociaal maatschappelijk ontwikkeling

Wij organiseren regelmatig activiteiten om de kinder

en te laten wennen aan samen dingen doen, zorgdragen voor elkaar maar ook om anderen in onze samenlevering.